Develogic

X

Surfland Deweloper System zmienia nazwę.

Miło nam Państwa poinformować, że wraz z dynamicznym rozwojem naszej firmy nadszedł czas, by dokonać zmian także w kwestii wizerunkowej.

przejdź na develogic.pl ->

SDS

Develogic

WorkFlow Deweloper

 
WorkFlow Deweloper to narzędzie umożliwiające wsparcie papierowego obiegu dokumentów obiegiem elektronicznym z możliwością przypisywania zadań. Aplikacja wspomaga oraz porządkuje procesy biznesowe w firmie deweloperskiej dzięki kategoryzacji przechowywanych dokumentów, ich sprawnemu przepływowi oraz nadzorowi nad terminowością wykonywanych  zadań.
 

WorkFlow Deweloper jest narzędziem elastycznym i w pełni skalowalnym, dzięki czemu gwarantuje wsparcie różnej wielkości firm deweloperskich za pomocą ponad 60 predefiniowanych procesów biznesowych. Najważniejsze procesy to: kancelaria, wyszukiwanie i zatwierdzanie lokalizacji, oferty inwestorskiej, umowy przedwstępnej zakupu gruntu, aktu notarialnego, umowy inwestorskiej, zatwierdzanie faktur zakupu, zlecanie wykonania projektu budowlanego i wiele innych.

Analiza biznesowa

Powodzenie wdrożenia narzędzia, mającego na celu uporządkowanie oraz usprawnienie procesów zachodzących w firmie, zależy w dużej mierze od dokładnej znajomości tych procesów. Równie ważne jest przeanalizowanie indywidualnych potrzeb biznesowych firmy deweloperskiej. W wyniku tych działań powstaje model organizacyjny, do którego następnie pracownicy działu wdrożeń i analiz IT firmy Surfland Deweloper System dobierają odpowiednie rozwiązania informatyczne. Tylko tak kompleksowe i rzetelne działania analityczne stanowić mogą gwarancję skuteczności oraz opłacalności zakupu aplikacji typu WorkFlow, czy szerzej systemu klasy ERP, a także pozwolą zoptymalizować oraz w pełni docenić możliwości wdrażanego produktu.

Integracja zewnętrzna

WorkFlow Deweloper może integrować się z zewnętrznymi aplikacjami poprzez automatyczną rejestrację dokumentów, uruchamianie procesów obiegu dokumentów oraz sprawdzanie ich statusów. Uruchomienie takiego rozwiązania pozwala na proste rozbudowanie standardowych aplikacji wykorzystywanych w firmie deweloperskiej i poszerzenie ich funkcjonalności o procedury związane z obiegiem dokumentów, obiegiem pracy i zadań.

Integracja wewnętrzna

Aplikacja integruje się z pozostałymi programami firmy, wchodzącymi w skład systemu ERP2 Deweloper, pozwalając na połączenie funkcjonalności oferowanych przez CRM Deweloper, czy Project Deweloper z rejestracją dokumentów i elektronicznym obiegiem pracy. Dzięki takiemu powiązaniu operacje akceptacji umów przedwstępnych sprzedaży, aneksów czy zmian aranżacyjnych, realizowane tradycyjnie w aplikacji CRM Deweloper, mogą zostać rozbudowane i zrealizowane jako procesy. Umożliwia to elastyczne dostosowanie procedur do wymagań i struktury firmy, pełny nadzór nad ich przebiegiem oraz automatyczną rejestrację dokumentów tworzonych przez aplikację CRM. Integracja z Project Deweloper pozwala natomiast powiązać proces akceptacji faktury kosztowej z rozliczeniami umów i płatnościami faktur.

 

Najważniejsze funkcje

ContentManager

Przepływ pracy

 – aplikacja łączy powtarzające się zadania w przepływ pracy, automatyzuje przydział zadań, daje możliwość tworzenia nieograniczonych scenariuszy zależności i następstw poszczególnych czynności, śledzi postęp i wykonanie na dowolnym etapie przepływu pracy;

Tworzenie komunikatów skierowanych do grupy użytkowników, działów itp.

Tworzenie komunikatów skierowanych do grupy użytkowników, działów itp.

 – w trakcie realizacji procesów biznesowych powiadomienia wysyłane są do odpowiednich osób lub działów. Część z nich generowana jest automatycznie i sygnalizuje użytkownikom konieczność wykonania określonych czynności w ramach procesów, w których biorą udział. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych komunikatów i przesyłania ich do wskazanych odbiorców;

Najważniejsze funkcje:

Narzędzia konfiguracyjne

WorkFlow Deweloper pozwala uprawnionym użytkownikom zarządzać szablonami, konfiguracją systemu, prawami dostępu do modułów i narzędzi, segregatorami, słownikami i użytkownikami;

Dokumenty niestandardowe

Dokumenty niestandardowe

 – aplikacja umożliwia tworzenie własnych niestandardowych dokumentów niezależnie od administratora systemu;

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów

 – umożliwia swobodne strukturalne definiowania segregatorów oraz wgląd do dokumentacji z poziomu zdefiniowanego segregatora (teczki, sprawy). Szybkie odnajdywanie dokumentów zapewniają mechanizmy: „biblioteki” (rejestracja wypożyczeń dokumentów papierowych z miejsca ich przechowywania), „biurka” (oznaczenia dokumentów będących w aktualnym użyciu), „dokumentów powiązanych” (powiązanych ze sobą na różne sposoby, niekoniecznie znajdujących się w jednym segregatorze);

Alternatywne widoki

Alternatywne widoki

 – odpowiednie widoki przypisane są do ról w organizacji i różnią się od siebie, a ich wyznacznikiem są uprawnienia i kompetencje poszczególnych stanowisk – (np.: informacje dla managerów wyświetlane są w inny sposób niż dla pracowników niższego szczebla) wyświetlane w różny sposób dla managerów i pozostałych pracowników;

Drukowanie i eksport do Excela

Drukowanie i eksport do Excela

– program pozwala generować dokumenty z wykorzystaniem szablonów programu MsWord. Dodatkowo pozwala zapisywać zestawienia i raporty w formacie programu MsExcel dzięki czemu, w prosty sposób, mogą być one dalej przetwarzane.

Kancelaria

Kancelaria

 – daje możliwość rejestracji dokumentów przychodzących i wychodzących z firmy oraz tworzenia dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

Ułatwiona obsługa

Ułatwiona obsługa

 – dzięki dostępowi do wszystkich zespołów funkcji za pomocą standardowej przeglądarki internetowej; (dostęp do wszystkich funkcji aplikacji możliwy jest za pomocą standardowej przeglądarki internetowej)

Korzyści z wdrożenia WorkFlow Deweloper:

Korzyści z wdrożenia WorkFlow Deweloper:

 

  • Szybki i łatwy dostęp do dokumentów poprzez przeglądarkę internetową;
  • Systematyzacja dokumentów;
  • Standaryzacja metod pracy;
  • Lepsza komunikacja wewnątrz firmy;
  • Przyspieszenie procesu podejmowania decyzji;
  • Klarowny podział obowiązków i kontrola nad ich wykonywaniem;
  • Oszczędność czasu;
  • Ograniczenie prawdopodobieństwa zagubienia dokumentów;
  • Elastyczne odwzorowanie procesów zachodzących w firmie.

 

 Zobacz folder Workflow Deweloper

Newsletter

E-mail:
 
Cancel