Develogic

X

Surfland Deweloper System zmienia nazwę.

Miło nam Państwa poinformować, że wraz z dynamicznym rozwojem naszej firmy nadszedł czas, by dokonać zmian także w kwestii wizerunkowej.

przejdź na develogic.pl ->

SDS

Develogic

Project Deweloper


Project Deweloper
to narzędzie przeznaczone do wspierania procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w firmie deweloperskiej, wspomagające osiąganie zamierzonych celów projektowych oraz terminowości ich wykonania.

 

Project Deweloper wspiera proces budżetowania, wspomaga realizację i rozliczenie projektów inwestycyjnych pod względem przychodowym oraz kosztowym.

 

Integracja zewnętrzna

Aplikacja integruje się z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi w zakresie importu i eksportu informacji o fakturach i płatnościach, a także z procesem akceptacji faktur realizowanym w programie WorkFlow Deweloper. Dzięki temu każda zaakceptowana faktura jest automatycznie kierowana do realizacji płatności, która następnie odnotowywana jest w modułach Rozrachunki i Budżetowanie.

Integracja wewnętrzna

Zadaniem aplikacji Project Deweloper jest całościowe spojrzenie na działalność firmy i ocena stanu realizowanych przez nią projektów inwestycyjnych pod kątem finansowym. W tym celu program wykorzystuje informacje gromadzone w pozostałych aplikacjach systemu ERP 2 Deweloper. Jedną z nich są dane o kosztach i przychodach firmy. Informacje o kosztach pozyskiwane są z modułów Rozrachunki i Budżetowanie oraz programu FK, gdzie rejestrowane są faktury i płatności realizowane na rzecz kontrahentów. Oprócz strony kosztowej gromadzone są również informacje o przychodach firmy związanych ze sprzedażą dóbr i usług. Dodatkowym źródłem informacji o przychodach jest moduł Plan Sprzedaży i aplikacja CRM Deweloper. Pierwsza z nich dostarcza informacji o planowanych przychodach w perspektywie czasu, druga o rzeczywistych umowach i rzeczywistym wpływie środków finansowych od klientów. Dzięki temu użytkownicy aplikacji Project Deweloper posiadają narzędzie pozwalające na planowanie kosztów i przychodów inwestycji w czasie oraz bieżące monitorowanie realizacji założonego planu, analizowanie przepływu gotówki (cash-flow)  bilansowanie działalności firmy.

 

Korzyści z wdrożenia Project Deweloper:

 
 • Gwarancja realizacji projektu zgodnie z wyznaczonymi celami
 • Zmniejszenie kosztów związanych z projektem
 • Kontrola finansowa – możliwość konfrontacji wydatków z budżetem
 • Ułatwiona kontrola nad postępem prac
 • Optymalne zarządzanie zasobami

 

Najważniejsze moduły i funkcje:

Rozrachunki

Rozrachunki

 – moduł pozwala na rejestrację informacji o umowach zawartych z podwykonawcami, zaplanowanych terminach płatności, wystawionych fakturach i zrealizowanych płatnościach, a także na automatyczne naliczanie kaucji do umów, rejestrację zaliczek oraz należności.

Project Manager

Project Manager

 – przetwarza i prezentuje dane generowane w pozostałych modułach Project Deweloper oraz innych aplikacjach systemu ERP2 Deweloper.

Funkcje Project Manager:

 • Diagram Gantta i inne wykresy
 • Analiza PERT
 • Wspomaganie księgowości zarządczej poprzez tworzenie raportów:
  • Rachunek wyników
  • Cash flow
  • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Budżetowanie

Budżetowanie

 – wspomaga tworzenie wielopoziomowego, planowanego budżetu realizacji inwestycji z informacją o zakładanych kosztach i terminach realizacji każdego zadania. Umożliwia dowolne uszczegóławianie pozycji, przypisywanie praw użytkowników do każdej z nich oddzielnie oraz powiązanie z rzeczywistymi umowami i fakturami. Pozwala na analizowanie budżetu przez różne osoby na każdym poziomie szczegółowości. Ponadto użytkownik ma możliwość tworzenia zarówno budżetów kosztowych, jak i przychodowych, pozwalających na uwzględnianie w planowaniu inwestycji przychodów.

Połączenie funkcji budżetowania oraz rozrachunków pozwala na kontrolowanie procesu realizacji inwestycji pod kątem kosztowym, dzięki czemu firma ma możliwość porównania założonego budżetu z jego rzeczywistą realizacją, wynikającą z podpisanych umów i wystawionych faktur. Dodatkowo aplikacja pozwala na monitorowanie terminów płatności oraz kontrolowanie merytoryczności faktur.

Newsletter

E-mail:
 
Cancel

Plan sprzedaży

Plan sprzedaży

 – służy do tworzenia strategii sprzedaży lokali i domów, znajdujących się w ofercie firmy. Zadaniem aplikacji jest wstępne skalkulowanie szacunkowych kosztów budowy i przewidywanych zysków oraz zaplanowanie na ich podstawie struktury lokali oraz określenie cen jednostkowych. Cel ten jest osiągany w kolejnych etapach przygotowania oferty dewelopera, w czasie której użytkownik określa strukturę lokali, podając ich rodzaj (mieszkania, usługi, garaże) i planowaną powierzchnię sumaryczną. W kolejnym kroku struktura poszczególnych typów lokali jest doprecyzowana przez określenie szczegółów struktury lokali (np: liczby pomieszczeń) i określenie kryteriów ich wyceny punktowej.

 

Moduł Plan Sprzedaży pozwala na bardzo elastyczne tworzenie wyceny punktowej lokali dając możliwość definiowania wielu parametrów (np.: kondygnacja, kierunek świata, bliskość do głównej ulicy czy rozkładowość lokalu) z określonym zakresem punktów za dany parametr i ich wpływu na sumaryczną ocenę punktową lokalu. Ostatnim krokiem jest przeliczenie wyceny punktowej na wartość lokalu i określenie cen jednostkowych za każdą powierzchnię lokalu.