Develogic

X

Surfland Deweloper System zmienia nazwę.

Miło nam Państwa poinformować, że wraz z dynamicznym rozwojem naszej firmy nadszedł czas, by dokonać zmian także w kwestii wizerunkowej.

przejdź na develogic.pl ->

SDS

Develogic

Analiza procesów biznesowych

Celem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa oraz kluczem do jego sukcesu jest sprawne i efektywne funkcjonowanie, na które składają się poszczególne procesy przebiegające w obrębie firmy i jej otoczeniu.

Analiza, optymalizacja, profesjonalne wdrożenie systemowego wsparcia tych procesów to niemalże warunek powodzenia, a także element decydujący o stabilnej pozycji na rynku.

Dzięki analizie i modelowaniu istnieje możliwość usystematyzowania poszczególnych procesów w firmach deweloperskich, poddając je jednoczesnej optymalizacji, która ma bezpośredni wpływ na efektywność działania przedsiębiorstwa. Prawidłowo wykonana analiza pozwala wykluczyć efekt suboptymalizacji tj. optymalizacji jednego sektora przedsiębiorstwa kosztem innych.

 

ETAP I „Analiza procesów”

Analiza procesów biznesowych to pierwszy etap na drodze usprawnień. Obejmuje on analizę przedsiębiorstwa pod kątem poszczególnych działań podejmowanych przez pracowników we współdziałaniu z innymi pracownikami oraz otoczeniem. W wyniku takiej analizy powstaje opis algorytmów i grafów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. W przypadku przedsiębiorstw uruchamianych od podstaw, bądź rozbudowy istniejących organizacji o nowe funkcje, etap analizy procesów biznesowych przekształca się w ich projektowanie na bazie koncepcji zarządu i uprawnionych kierowników pionów lub innych wyznaczonych decydentów oraz – co najcenniejsze – na bazie doświadczeń branżowych innych deweloperów.

ETAP II „Modelowanie procesów”

Modelowanie procesów biznesowych to etap, w którym materiał analityczny zebrany w etapie pierwszym jest przekształcany w postać, którą można w dalszej kolejności poddać optymalizacji. Dzięki zaprezentowaniu procesów biznesowych w postaci modeli można w sposób klarowny przedstawić opis funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego strukturę oraz zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji, lub wskazać te, które wymagają wprowadzenia systematyki procesów.

ETAP III „Optymalizacja procesów”

Optymalizacja procesów biznesowych to stadium, które bazuje na opisanej w poprzednich krokach prezentacji procesów. Celem tego etapu jest zaproponowanie usprawnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa poprzez reorganizację procesów zachodzących wewnątrz firmy i na styku z otoczeniem. Wyniki optymalizacji procesów biznesowych są prezentowane w postaci modeli, a następnie, po ich akceptacji, wdrażane jako systemowe wsparcie procesów biznesowych w postaci programu WorkFlow Deweloper.

Schemat przykładowego procesu – akceptacja faktury.

Wieloletnie doświadczenie, specjalizacja w branży deweloperskiej oraz znajomość zagadnień wdrożeniowych, stanowią gwarancją najwyższej jakości wykonywanych przez Surfland Deweloper System usług analitycznych.

Zapraszamy do współpracy.
Tel. (71) 783 32 38
biuro@surfdeweloper.pl