Develogic

X

Surfland Deweloper System zmienia nazwę.

Miło nam Państwa poinformować, że wraz z dynamicznym rozwojem naszej firmy nadszedł czas, by dokonać zmian także w kwestii wizerunkowej.

przejdź na develogic.pl ->

SDS

Develogic

Szkolenia

Prowadzenie szkolenia dwuetapowo:
 
 1. Szkolenie na etapie wdrożenia.
 2. Szkolenie podczas użytkowania.
 

Szkolenie podczas wdrożenia można podzielić na kilkanaście zagadnień. Każde z tych zagadnień jest przerabiane grupowo i indywidualnie.

 

Są to:

 • Interfejs programu - zasady poruszania się po programie, okna, przyciski, menu, menu kontekstowe
 • Główne funkcje programu - omówienie ogólne głównych funkcji programu: modułu lokali, modułu klientów, modułu umów, modułu rozliczeń, itd.
 • Szablony dokumentów – tworzenie, modyfikacja, obsługa makra do tworzenia szablonów
 • Moduł fakturujący - omówienie zasad wystawiania faktur, szablony faktur, faktury korygujące, inne
 • Uprawnienia pracowników - stworzenie bazy danych pracowników, nadanie uprawnień pracownikom, omówienie praw
 • Zabezpieczenia - omówienie mechanizmów zabezpieczających dane
 • Import wpłat z FK do CRM - zainstalowanie konwertera importu, omówienie importu wpłat
 • Eksport danych z CRM do FK - instalacja konwertera eksportu, omówienie zasad eksportowania danych do programu FK
 • Statystyki - omówienie różnych statystyk, eksport danych ze statystyk
 • Harmonogram wpłat - sposób tworzenia harmonogramu wpłat, szablony harmonogramów
 • Korekty - omówienie sposobu wprowadzania korekt, magazyn korekt
 • Moduł korespondencji - prowadzenie korespondencji, szablony kopert, korespondencja seryjna
 • Moduł rezerwacji - rezerwacje lokali, listy rezerwacyjne, kolejka rezerwacji
 • Waloryzacja - omówienie sposobu naliczania waloryzacji, konfiguracja
 • Import lokali - przygotowanie danych o lokalach, importowanie danych do programu
 • Import cennika - przygotowanie danych o cenach lokali, importowanie danych do programu
 • Aplikacje internetowa - obsługa internetowych aplikacji StartUp – deweloper on line, teleankieta
 • Zdalny serwis – obsługa zdalnego serwisu aplikacji CRM Deweloper
 

Szkolenie podczas użytkowania aplikacji składa się z:

 • Prezentacja zmian w programie - omówienie i prezentacja zmian, jakie pojawiły się w programie
 • Szkolenie indywidualne - życzeniowe – omówienie i trening zagadnień, które zgłoszono jako niewystarczająco opanowane
 • Szkolenie Indywidualne – wg zapotrzebowania - omówienie i trening zagadnień, które zdiagnozowano jako potrzebne, niewykorzystane