Develogic

X

Surfland Deweloper System zmienia nazwę.

Miło nam Państwa poinformować, że wraz z dynamicznym rozwojem naszej firmy nadszedł czas, by dokonać zmian także w kwestii wizerunkowej.

przejdź na develogic.pl ->

SDS

Develogic

Pozyskiwanie dotacji z UE

Proponujemy Państwu pomoc w pozyskaniu dodatkowych możliwości finansowania na zakup produktów i usług Surfland Deweloper System. Wspomagamy klientów w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej celem sfinansowania znacznej części kosztów zakupu i wdrożenia naszych produktów (nawet do 70% kosztów). Korzystaliśmy z funduszy unijnych i wiemy, że proces aplikowania o środki unijne jest wieloetapowy i pracochłonny - dlatego też proponujemy naszą pomoc. Zespół na stałe współpracujących z nami konsultantów zajmuje się obsługą funduszy unijnych od 2003 r., posiada doświadczenie w przygotowywaniu pełnej dokumentacji przy staraniu się o dotacje z programów doradczych, jak i inwestycyjnych w ramach funduszy przedakcesyjnych, a także funduszy strukturalnych.
 

W obszarze pozyskiwania dotacji unijnych zakres naszych usług obejmuje:

 • analizę dostępnych programów unijnych oraz ich wybór pod kątem potrzeb klienta,
 • opracowanie i złożenie aplikacji o dotację,
 • przygotowywanie niezbędnych analiz, biznes planów, studiów wykonalności zgodnie ze standardami unijnymi,
 • współpracę przy zarządzaniu projektem w celu pełnego skorzystania ze środków finansowych;

Współpraca z nami w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych może obejmować zarówno etap aplikowania o środki finansowe, jak również etap realizacji i rozliczenia projektu.

Etap aplikowania o pomoc finansową

Etap aplikowania o pomoc finansową

 
 
 • Diagnoza potrzeb klienta
 • Przegląd dostępnych programów
 • Wybór programu/programów
 • Kwalifikowalność podmiotu, projektu, kosztów
 • Sporządzenie biznes planu/studium przedsięwzięcia
 • Sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem niezbędnych załączników
 • Złożenie dokumentacji w RIF/PARP

Etap realizacji i rozliczenia projektu

Etap realizacji i rozliczenia projektu

 
 
 • Wsparcie w zakresie dokonywania zakupów w ramach projektu
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dotacji
 • Przygotowywanie przetargów
 • Monitoring realizacji projektu, weryfikacja kwalifikowalności kosztów
 • Wsparcie w zakresie okresowych sprawozdań z realizacji projektów
 • Doradztwo przygotowujące do odbioru projektu i przeprowadzenia audytu
 • Rozliczenie projektu – złożenie wniosku o płatność oraz sprawozdania końcowego

Newsletter

E-mail:
 
Cancel

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-13 wyniesie blisko 67,3 mld euro (w latach 2000 – 2006 było to ok. 13 mld euro). Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. W ramach Narodowej Strategii Spójności jej cele realizowane będę przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym realizowane będą cztery główne programy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą szukać wsparcia na zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem oprogramowania oraz na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego głównie w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych, jak również w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.